پنجشنبه 03 اسفند 1402

 

درباره ما

پیشینه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس به ستاد تبلیغات جبهه و جنگ بر می گردد.

در ستاد تبلیغات جنگ، گردآوی و مستند سازی اسناد مرتبط با جنگ در 2 بخش اسناد داخلی و خارجی و با بهره گیری از برگزاری ها، رسانه جمعه، اخبار و اطلاعات، بولتن ها و سازمان ها و نهادهای نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، ناجا، جهاد سازندگی، بنیاد شهید و سازمان های بین المللی از سال 1359 آغاز شد و تا پایان دفاع مقدس ادامه داشت و پس از آن بعنوان مرکز اسناد در معاونت تحقیقات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس ماموریت جمع آوری، نگهداری و مستندسازی اسناد را بر عهده گرفته است.

گالری عکس